In memoriam Huub Heutmekers


 

Ons bereikte het droevige bericht dat Huub Heutmekers is overleden.Huub hij ademde IVS .Huub zijn leven bestond naast zijn gezin, in het teken van onze club. Alle vrijwilligers taken die er bestaan, werden door Huub ooit ingevuld. Voorzitter, terreinknecht, elftalleider, kantinebeheerder enz .Maar Huub was er bovenal voor de Jeugd.Jeugdspelers maakte hij wel wat ouder zo dat ze konden voetballen bij IVS .Waar een bal rolde was Huub, en altijd op zijn fiets.Ook was hij steevast op de trainingen van IVS1 present.Een kleine anekdote.Als het nieuwe seizoen begint worden de eerste trainingsbezoeken genoteerd. Toen de trainer vroeg wie de meeste trainingen had bezocht, kreeg hij als antwoord, Huub Heutmekers. Als de trainingen goed werd bezocht dronk hij “schnapske” of pilske”” en ging tevreden naar huis.Huub rust zacht. Bestuur en leden van IVS wensen Tilla,kinderen,kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte met dit grootte verlies.