Voetballen op kunstgras


IVS sluit zich aan bij het door de KNVB gehanteerde standpunt ten aanzien van het voetballen op kunstgras. De KNVB geeft aan dat er gewoon gespeeldĀ kan worden op kunstgras en baseert zich op de hierover verstrekte informatie van het RIVM. Via deze link kun je de volledige toelichting op het standpunt lezen.

Een reactie plaatsen