Omdat IVS reeds een aantal jaren draaide op een klein groepje vrijwilligers is er vanaf het seizoen 2014-2015 een start gemaakt met een nieuwe aanpak. Alle taken en functies worden aan alle leden en ouders op de website getoond. Veel handen maken licht werk! De deelname is geheel vrijwillig en kan je ook iets opleveren!
De contributie is met ingang van het seizoen 2014-2015 verhoogd met een vrijwilligersbijdrage. Degenen die het vrijwilligerswerk conform de voorwaarden uitvoeren, krijgen aan het einde van het seizoen een restitutie van deze vrijwilligersbijdrage. Het mes snijdt aan twee kanten. Je helpt de club enorm door het verrichten van een taak en je bespaart de contributieverhoging.

Uitleg vrijwilligerswerk

Volwassen leden vervullen zelf hun taak of taken, voor kinderen worden deze vervuld door hun ouders. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen zelfstandig enkele taken vervullen in overleg met de vrijwilligerscoördinator. Denk aan het fluiten van wedstrijden van de mini F. 

Voorbeelden van taken zijn:

  • Ondersteuning zomerkamp;
  • Donateurskaartenactie;
  • Ondersteuning IVS-toernooi;
  • Schoonmaken kantine;
  • Bardienst draaien;
  • Accomodatie-onderhoud;
  • Jeugdleider.

Indien de vrijwilliger zijn taken heeft vervuld, dan wordt aan het einde van het seizoen de vrijwilligersbijdrage gerestitueerd. Voor gezinnen met meer dan één actief (=voetballend) lid, wordt voor twee taken een inschrijving verwacht. Bijvoorbeeld: Vader, twee zoons en een dochter voetballen, dat betekent dat dit gezin zich voor twee taken inschrijft. 

Als je bent ingeroosterd voor een vrijwilligerstaak, dan kun je dit niet meer afzeggen, ook niet bij onverwachte verhindering. Je zorgt dan zelf voor vervanging. Het staat dus iedereen vrij om te ruilen, maar als oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijf je verantwoordelijk voor de taak. Bij een ruiling worden de activiteiten- en de vrijwilligerscoördinator via mail geïnformeerd.

Ga naar de handleiding om te lezen hoe je je aanmeldt voor vrijwilligerswerk via deze website.

Reserveer direct één of meer taken!